За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
"АСОП - Щит" ЕООД е в индустрията за сигурност с основен и постоянен предмет на дейност – проучване, проектиране, изграждане и поддържане на системи за сигурност, 24 часа мониторинг на системи за сигурност и охрана на обекти с технически средства и патрулна реакция. Ние предлагаме решения в областта на сигурността – от традиционните до уникалните, отговарящи в най-висока степен на условията и изискванията на клиента и на европейските норми и стандарти. Ползваме последните иновационни продукти за пожароизвестяване, пожарогасене, охрана, видеонаблюдение и контрол. В комбинация с повече от една системи можем да предложим сигурни решения и на ниво превенция в обекти с различно предназначение и условия – пресечена местност, отдалеченост, ниски и високи температури, запрашеност, агресивна и взривоопасна среда и други.
Имаме опит в изграждане на системи за управление на евакуацията и дима и за оповестяване, използване на средства и уреди за защита от терористични действия (откриване на взривни материали и устройства, оптични прибори и др.)
С център за денонощен мониторинг на системи за сигурност, ние осигуряваме не само охрана на обекти с технически средства и патрулна реакция, но и много добра сервизна поддържка, благодарение на постоянната информация за състоянието на системите.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД