За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
"АСОП-Щит" ЕООД притежава лиценз за охрана на мероприятия на територията на област Русе.
Охраната на всяко мероприятие изисква специфичен подход, който да включва достатъчно ефективни мерки за сигурност. Тези мерки се предвиждат за справянето с всякаква възможна ситуация и същевременно даването на достатъчно свобода за провеждането на събитието.
"АСОП-Щит" предоставя пълна услуга за охрана на мероприятия, която включва анализ на мястото на провеждане, прилагане на ефективни мерки за сигурност, контрол на достъпа и осигуряване на нужния брой обучени професионалисти.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД