За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
Уважаеми Дами и Господа,
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ" ЕООД е специализирана в областта на охранителната дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност: охрана на имущество на физически или юридически лица. Фирмата извършва проектиране, изграждане, обслужване и търговска дейност на системи за видеонаблюдение, сигнално охранителна техника, контрол на достъп и GPS – системи.
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ" ЕООД е лицензирана съгласно действащото законодателство в Република България и притежава лицензи, издадени от Дирекция на национална служба "Полиция":

ЛИЦЕНЗ №1321/08.10.2008 г. - охрана на имуществото на физически и юридически лица за територията на цялата страна
ЛИЦЕНЗ №1630/22.08.2011 г. - охрана на ценни пратки и товари за територията на цялата страна
ЛИЦЕНЗ №1629/22.08.2011г. - охрана на мероприятия за територията на област Русе

В своята дейност "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ" ЕООД се ръководи от основните нормативни актове, регламентиращи охранителната дейност в Република България – Закона за МВР, Закона за частната охранителна дейност, Наредба № І – 171 / 02.07.2001 г. за организация на контрола по обезпечаване на сигурността на банките и на банковите финансови институции, Наредба № 7/2000 г. за системите за физическа защита на строежите и други под законови актове, касаещи охранителната дейност, съобразявайки се изцяло с Правилника за вътрешния ред и пропускателния режим в обектите на Възложителя.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД