За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
"АСОП - Щит" ЕООД извършва наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти.
Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД