За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
"АСОП- Щит" ЕООД охранява, превозва и съпровожда всички видове ценни пратки и товари. В състояние сме да поемем незабавно задачата, от пренос и превоз на единична вещ до неограничено количество ценни вещи и парични средства.
Извършваме и регулярни доставки на ценни пратки и товари в страната. Съпровождаме автомобили, камиони, тирове и др. с товари, които са ценни за клиента в страната и от граница до граница.
"АСОП- Щит" ЕООД отговаря изцяло за охраната и доставката на съответния товар и пратка. Когато стойността на товара или пратката по преценка на фирмата е достатъчно висока, превозът става само с бронирани автомобили и обучен въоръжен състав. При съпровод на колона от автомобили с ценен товар за клиента, броят на съпровождащите охранителни автомобили може да бъде увеличен, а за движението на колоната се уведомяват полицейските управления през територията, на които се преминава. Охранителния състав, при охрана на ценни пратки и товари (инкасо), е въоръжен с разнообразни по вид и марки бойно късо или дългоцевно оръжие. Денонощния Оперативен център е в състояние да изпрати допълнителни сили и средства.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД