За нас
Дейност
Физическа охрана
СОТ
Видеонаблюдение
Проучване, детективски услуги
Oхрана на ценни пратки и товари
Oхрана на мероприятия
Фото галерия
За контакти
Основни приоритети в дейността са спазване принципите за зачитане правата, свободите и достойнството на гражданите, взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред, гарантиране на сигурност и безопасност, както и осъществяване на превантивна дейност в охраняваните обекти с оглед изясняване на причините и условията за извършване на правонарушения.
С цел привеждане дейността на фирмата в съответствие с европейските норми по отношение качеството на управление и контрол върху съответните звена е внедрeна система за управление на качеството, съгласно изискванията на европейския стандарт ISO 9001:2008.
Фирмата охранява множество обекти с разнообразен характер. Голяма част от обектите, които охраняваме са от национално значение за икономиката на страната.
АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ" ЕООД има изградени регионални структури в определени региони и групи за реагиране към тях.
Главният офис на фирмата се намира в гр. Русе, където е изграден ръководен оперативен център. Към центъра функционира оперативно звено за реагиране, което е оборудвано съгласно най – новите изисквания за осъществяване на сигурна и надеждна охрана.
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ"ЕООД изгражда и поддържа Регионални оперативни центрове в регионите, където има значително съсредоточаване на обекти, поети за охрана и където ръководството на фирмата вижда перспективи за развитие и разширяване на дейността.
На територията на страната в настоящия момент фирмата има изградени регионални центрове в градовете Русе, Свищов, Враца, София, Благоевград, Бургас, Смолян, Севлиево, Тетевен, к.к Панпорово, к.к. Банско, Разлог, Приморско и др.
Центровете са обезпечени със значително техническо оборудване (автомобили, въоръжение, средства за комуникации и др.), осигуряващо непрекъсната 24 – часова връзка с всички регионални обекти, поети за охрана, както и с централния оперативен център на фирмата.
Регионалният център поддържа денонощна мобилна оперативна група, осъществяваща ръководство, контрол и спешни оперативни действия при необходимост.
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ" ЕООД, която осъществява централизирана охрана на обекти на територията на регионалните центрове чрез технически системи за контрол и наблюдение на неподвижни и подвижни обекти, оборудвани с алармени системи и реагиране със специализирани автопатрули на получените сигнали.
Ръководният състав на фирмата се състои от служители, високо квалифицирани и с богат професионален опит в областта на охранителната дейност с дългогодишен стаж и опит придобит в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, както и в частната охранителна дейност.
Имаме удоволствието да Ви запознаем с услугите, които предлагаме.
 1. Фирмата организира и осъществява професионална физическа въоръжена охрана на:
  • Обекти и намиращото се в тях имущество на юридически и физически лица – предприятия, административни сгради, офиси на фирми, културни институти, галерии, търговски обекти и други нуждаещи се от защита, също така включва и осигуряването на пропускателен режим в тях и други функции, съгласно изискванията на Възложителя.
  • Охраната на имущество на юридически и физически лица, включва дейност, както по непосредствената защита, така и по предотвратяване, разкриване и неутрализиране на противоправни посегателства.
 2. Охрана със сигнално – известителни системи.

 3. Дейността включва проектиране, монтаж и експлоатация на съвременни сигнално – охранителни системи;
  При охрана на открити пространства около сгради и други помещения, осигуряваме проектиране и монтаж на оборудване за периметрови охрани за защита, на външно оградени пространства с действие на активни лъчеви инфрачервени бариери.
  Проектиране, монтаж и експлоатация на системи за видео - наблюдение на открити и закрити пространства.
  Изграждане и монтаж на системи за контрол на достъпа в охраняваните обекти.
  Специалистите от фирмата използват техника и материали на водещи в областта производители. Осигурява се гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на системите.
  Фирмата използва техника и материали на водещи в областта производители, като Evolis - France, Castle security, Wakayama, Mintron, Videotronic, Komoto, Tyco Security, Northern Computers-Europe, DSC, Commax, Trinus Systems, Bentel, Photain Control, Sanyo, Dedicated Micros, Roconet, Paradox, Position Technology, Panasonic, Ademco, Pelco, Gardiner, ADE и др.
  Фирмата декларира, че няма да разгласява схемите на техническите системи, параметрите на отделните зони и трасетата на охранителните инсталации, както и кодовете за достъп.
 4. Юридическа отговорност
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ – ЩИТ" ЕООД поема ангажимент при изпълнение на своите договорни задължения да носи имуществена отговорност, съобразно действащите нормативни разпоредби при условията на сключен договор, за претърпени от Вас щети в резултат на извършени от трети лица взломни кражби и кражби на намиращо се в обекта Ваше имущество и материални ценности, след установяване на посегателствата и вината от компетентните органи.
За нас | Дейност  | Физическа охрана |  СОТ | Видеонаблюдение |  Проучване и детективски услуги | Глаерия  |  Контакти
© 2010 "АСОП - ЩИТ" ЕООД